Per què finestres de fusta?

replica shoes for sale
Aquesta és una de les primeres preguntes que ens fa una persona quan té la necessitat d’escollir unes finestres pel seu nou habitatge o quan decideix que ha arribat l’hora de canviar les que té. Actualment existeixen al mercat finestres fabricades en tres tipus de materials: fusta, alumini i pvc. Volem compartir els motius pels quals escollir una finestra de fusta és la millor opció.

 

Benefici econòmic

 

Aquest és el principal motiu pel que els nostres clients trien les finestres de fusta Elke. Estem en un moment on degut a la crisi global hem d’intentar reduir al màxim les nostres despeses. La finestra de fusta serà un bon aliat per aconseguir-ho. La fusta té el coeficient de pèrdua energètica més baix del tres materials. Això es tradueix en un estalvi considerable. Per posar un exemple, la fusta és 1770 vegades més aillant que l’alumini. A finestres de les mateixes característiques tècniques, la de fusta aconseguirà proporcionar-nos un estalvi d’entre el 7 i el 18% en el cost de la factura de la llum i/o calefacció.

 

Hem de tenir en compte que el cost de la factura energètica va en alça dia a dia. I s’espera que en un futur l’increment serà molt elevat. És per això que a dia que passa, la finestra de fusta ens aporta un major estalvi econòmic.

 

Transmitància Tèrmica

Aquest és el concepte clau per saber si estem davant una bona finestra. La transmitància tèrmica és el coeficient que ens indica l’eficiència energètica de la finestra. Quan més baix és el coeficient (expressat en W/m2K) vol dir que més aïlla i més estalvi obtindrem. És per això que us aconsellem que sempre demaneu el coeficient de transmitància de les finestres que desitgeu col·locar. Un coeficient entre 1,2 i 1,5 W/m2K és l’aconsellable. Tota finestra que tingui un coeficient superior no aconseguirà un estalvi òptim.

 

La finestra de fusta, en comparació amb els seu competidors (mateixa gama) sempre obté menors coeficients de transmitància, el que es tradueix en un major estalvi econòmic. Per posar un exemple, si comparem finestres amb un vidre 4/16/4 mm els resultats serien els següents:

 

    • Finestra de fusta 68mm:  1,3 W/m2K
    • Finestra Alumini 15mm/RPT/30mm: 1,73 W/m2K
    • Finestra PVC 3 càmares: 1,58 W/m2K

 

Benefici econòmic i mediambiental

La fusta és l’únic matèria emprat per fer finestres 100% natural, renovable, inesgotable i el seu consum afavoreix l’explotació forestal local i protecció mediambiental. A més fusta consumida, més plantacions forestals a partir de vivers es fomentaran.

 

L’energia necessària per fabricar una finestra de fusta és 12 vegades menor que una de PVC i 72 vegades menorque la d’alumini. Per tant, la seva fabricació és la més ecològica i menys contaminant. En les nostres mans està aconseguir una indústria més sostenible.

 

La fusta contribueix a reduir el canvi climàtic, ja que al augmentar la superfície boscosa, els índex de creació d’oxígen i reducció de CO2 pujaran en funció de tal superfície.
Un cop finalitzada la vida útil de la finestra de fusta, és totalment reciclable podent-se reutilitzar per a la fabricació en la indústria del moble o podent-se transformar en energia si es converteix en briquetes de fusta.

 

El manteniment

 

Aquest ha estat un dels punts dèbils de les finestres de fusta en el nostre país. Hi ha la creença heretada que una finestra de fusta té un costós manteniment, i això és fals. No solament fals, sinó que la possibilitat de poder mantenir la fusta és un avantatge enfront l’alumini i el pvc.

 

Els avenços en els tractaments superficials i acabats permeten garantir les finestres fins a 10 anys, i nosaltres les garantim. Les resines emprades són termoplàstiques i deixen transpirar la fusta. És l’anomenat acabat a “poro obert”. Els productes fets servir per l’acabat superficial son resistents als rajos ultraviolats protegint la fusta de lafotodegradació de la lignina. Això es tradueix en una llarga durabilitat i resistència.

 

I aquí tenim un dels avantatges de la fusta: el mínim manteniment. Si un material es pot mantenir vol dir que es pot reparar! Si al llarg de la vida útil de la finestra aquesta es veu perjudicada per un agent extern (cops, ratllades, etc…) tenim l’opció de reparar-la fàcil i econòmicament. En canvi, en el cas de l’alumini i pvc, això no és possible. Si mai es fan malbé o simplement el color es degrada a causa dels ultraviolats (i això passa), l’única solució és substituir tota la finestra… no es pot reparar la superfície degut a què el procediment de pintat és el termolacat.

 

Benefici estètic

 

Aquest és potser l’aspecte més subjectiu. No obstant, gairebé el 100% d’ aquells amb qui hem tingut l’oportunitat de tractar en els últims 12 anys ens han assegurat que estèticament preferien la fusta com a material per les finestres. Una finestra de fusta ens aporta una sensació de benestar i calidesa que cap altre material pot igualar. Les propietats intrínseques de la fusta fan que les vivendes on s’instal·len tinguin un major confort.

 

Les noves tècniques emprades, materials, tecnologia en maquinària i barnissos a l’aigua d’última generació permeten un ventall d’acabats i colors gairebé infinits. També és possible optar per finestres bicolor : una color exterior i un altre a l’interior.

 

Per què en un gran nombre de llars es decideix instal·lar parquet? Doncs pel mateix motiu pel que s’hauria de triar una finestra de fusta: calidesa, confort i bellesa.

 

Seguretat

 

Les finestres de fusta tenen la millor resposta davant del foc que qualsevol altre material de construcció. Quan crema una finestra de fusta, ho fa més lentament, aguantant sense deformar-se més de 90 minuts. S’assegura així l’estabilitat de l’estructura. Les emissions que es produeixen a la combustió són vapor d’aigua i CO2. Les emissions d’altres productes, com el PVC, són tòxiques i produeixen àcid clorhídric, CO (gas tòxic), dioxines i compostos clorats a la seva combustió; d’altres vegades, la finestra es pot deformar bloquejant l’opertura en cas d’evaquació.

 

Algunes de les dades reflexades en aquest texte estàn extretes de “Disfrutar de las bondades de la ventana demadera”, Víctor J. Guardo Masó. Enginyer de Forest.

high quality replica shoes