Fusta iV80

replica shoes for sale
El model iV80 està dissenyat especialment per vivendes i edificis amb la necessitat d’un aïllament elevat. La inserció de vidres de doble càmera i el perfil de 80 mm. d’espessor permeten arribara a un coeficient de transmitància de 0,8K. Emprem les tècniques més novedoses per garantir un òptim rendiment. Els ferratges Sigenia de la sèrie Titan permeten un perfecte funcionament de tots i cadascuns dels diferents sistemes d’apertura (oscilo·batents, corredisses elevables, corredisses osciloparal·leles, corredisses tipus biombo, finestres pivotants, portes d’entrada…)
1. Fusta tri-laminada: laminació triple de fusta pi centre-europeu  de 80mm. de gruix. Amb uns exigents tractaments i un a cabat a poro obert conseguim dotar a la fusta d’una gran resistència. Per fi una finestra de fusta, noble, dura i elegant sense manteniment.
2. Trenca-aigües: la protecció del muntant inferior és crucial en una finestra de fusta. És per això que col·loquem un trenca-aigües anoditzat i termo-lacat amb cartells tècnics. Encara que quedi aigua emmagatzemada mai entra en contacte amb la fusta.
3. Doble junta: disseny de doble junta de goma per garantir el tancament hermètic entre la fulla i el marc. Amb la introducció de la doble junta ens assegurem la màxima estanquitat i el compliment de les normatives alemanyes.
4. Segellat: segellat perimetral entre el vidre i la fusta mitjançant silicona neutra. Coloració depenent de l’acabat dinal de la finestra.
5. Vidre: el vidre és un dels elements més importants de la finestra. Emprem un vidre 4/14/4/14/4mm. amb càmeres interiors amb gas argó i filtre de rajos UV. Aquest vidre aïlla fins a 45dB acústics. Tenim un extens catàleg de vidres de seguretat, texturitzats, anti·so…
6. Llistó de vidre: llistó de vidre situat a la banda interna de la finestra, permetent només la extracció el vidre desde l’interior de la vivenda. Subjecció mitjançant puntes “invisibles”.
7. Galzes: galzes opcionals seguint les normatives de l’Institut Rosenheim de Finestres. Aquests galzes permeten l’encastament de trenca-aigües exteriors o lleixes interiors.
8. Superfície: acabat tipus Lasur de 8 micres d’espessor a poro obert. Aquest sistema permet eliminar el costós i laboriós manteniment de les finestres de fusta. 10 anys de garantia.
9. Capçals:  Protecció transparent entre les juntes dels capçals de la fusta.

Ferratges Siegenia

Els ferratges Titan d’última generació permeten una obertura, abatiment i tancament de les finestres de manera suau i impecable. S’adapten automàticament a canvis de condicions de temperatura. Garantitzen sempre un tancament ben ajustat i durador adaptant en cada moment les toleràncies.
high quality replica shoes