Arquitectura bioclimàtica i finestres ELKE

Arquitectura bioclimàtica i finestres ELKE

replica shoes for sale

A l’actualitat, estem vivint una metamorfosi cap a una manera de vida que generi menys impacte en el medi ambient, preocupant-nos cada vegada més pel planeta i la seva cura. Per aquesta raó, en el sector de l’edificació també sorgeixen noves tendències que és important estar al corrent per a saber quines possibilitats existeixen a l’hora d’executar una nova construcció.

L’arquitectura bioclimàtica és el tipus d’arquitectura que es centra en el disseny i construcció d’edificis tenint en compte la situació climàtica del territori o del país en el qual s’està construint. També, es centra en el benefici dels mitjans naturals disponibles, com la vegetació o la pluja, per a reduir al màxim l’impacte ambiental generat per la construcció i el consum d’energia.

Aquest exemple d’arquitectura es basa, principalment, en la rellevància de subministrar a la construcció confort tèrmic i acústic, així com de controlar els nivells de CO₂.

Són molts els aspectes que es contemplen per a edificar d’aquesta manera. Un d’ells és l’orientació, ja que es dissenya tenint en compte la perspectiva del sol, per a així aprofitar al màxim l’episodi de llum. Així mateix, també es presta molta atenció a la protecció solar, ja que depenent del lloc en la qual s’estigui construint, els vidres hauran de comptar amb control solar per a reduir l’entrada de radiació.

Quant a l’aïllament tèrmic, s’utilitzen tècniques molt variades: murs molt gruixuts, edificis enterrats o semienterrats… D’aquesta manera, s’aconsegueix un correcte aïllament tèrmic que haurà d’estancar la calor, o bé impedir la seva entrada, depenent de l’època de l’any.

És molt freqüent també la ventilació creuada, l’objectiu de la qual és crear una bona ventilació en totes les àrees de la construcció.

Una altra manera factible és la d’instal·lar les finestres ELKE amb doble vidre. Aquestes finestres tenen prestacions específiques d’aïllament tèrmic reforçat i control solar, per la qual cosa està garantida una temperatura agradable en l’interior, notable en estacions càlides o en dies calorosos. Així mateix, aquestes finestres posseeixen una gran transmissió lluminosa, per la qual cosa l’habitatge s’omplirà de llum natural, reduint de manera important el consum d’electricitat, la qual cosa fomentarà un gran estalvi d’energia i també de diners.

high quality replica shoes