Estalvia energia vivint en una Passivhaus

Estalvia energia vivint en una Passivhaus

replica shoes for sale

Tenir la temperatura adequada dins de casa sol ser complicat, això es nota en part per els materials que fem servir en les nostres portes i finestres.

Normalment, ens ajudem de calefacció o estufes a l’hivern i de ventiladors i aires condicionats a l’estiu. El qual fa que les factures es disparen d’una manera o altre.

L’ideal seria estar a temperatures adequades tant a l’estiu com a l’hivern sense que ho notem tant en les factures.

En la majoria de construccions antigues no es tenien en compte certs aspectes i essolia mirar més la resistència dels materials i la durabilitat, que l’eficiència energètica. Però hi ha altre tipus de construccions que millora molt l’eficiència energètica i conserven totes les necessitats bàsiques d’una llar.

El concepte de passivhaus o casa passiva no és res de nou, va aparèixer ja en els anys 80 a Alemanya com a evolució de les cases de baix consum energètic. Aquest tipus de construccions tenen com a característica principal que han de mantenir unes condicions atmosfèriques ideals a l’interior, que són entre un 70% a un 90% superior que en un habitatge convencional.

Com tants altres certificats, el Passivhaus té definits una sèrie de criteris que han de complir-se.

S’ha establert un sistema de puntuació que hauria de sumar un factor mínim i que té en compte els següents criteris:

  • Súper aïllament en parets, terres i coberta.
  • L’orientació de l’habitatge per aprofitar la radiació de el sol i la ventilació
  • Ventilació creuada durante l’estiu
  • Eliminació de ponts termics
  • Estanquitat de l’edificació
  • Portes i finestres d’alta precisió.

Per això, amb les finestres de fusta Elke, estalviaràs fins a un 40% d’energia ja que tens un màxim aïllament tèrmic i acústic.

Guanyaràs en elegància, economia i confort, i tot això, amb un mínim manteniment gràcies a la tecnologia aplicada a la tractament de la superfície de la fusta que ens permet eliminar el costós manteniment.

high quality replica shoes